Praca dla społeczeństwa

Pawłowicz Business Solutions jest instytucją komercyjną i naszym podstawowym celem, podobnie jak w przypadku wielu innych tego typu firm, jest generowanie zysków - dla nas i naszych klientów.

Jednocześnie jesteśmy świadomi naszej roli i znaczenia dla społeczeństwa, w którym żyjemy i pracujemy. Mamy poczucie bycia jego integralna częścią oraz potrzebę dokonywania pozytywnych zmian. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest działanie na rzecz społeczności. Projekty CSR wspieramy nabytą wiedzą i doświadczeniem, wykorzystując nasze kontakty ze światem biznesu.

Łącząc światy – tworzymy nową, rzeczywistą wartość.

Case studies | Referencje