Witamy

Pawłowicz Business Solutions jest agencją doradczą, działającą na rynku od 2004 roku, którą tworzą doświadczeni praktycy o wieloletnim stażu zawodowym i bogatym portfolio projektów zrealizowanych dla polskich i zagranicznych firm oraz grupa profesjonalnych konsultantów.


Łączymy światy

„Miałem to szczęście, że w życiu spotykałem arcyciekawych ludzi. Każdy z nich zajmował się diametralnie różnymi materiami, działał w obrębie własnego świata. Zdawało się, że ich światów nic nie łączy. Dziś, z perspektywy czasu, wiedzy i doświadczenia, widzę, że te światy mogą się wzajemnie uzupełniać, przenikać i wzbogacać.
W Pawłowicz Business Solutions pomagamy im w tym. Łączymy światy.”


Bohdan Pawłowicz  

Misja | Wizja | Wartości | Zarząd